uteplats/altan i Oppdalsskiffer sågad i fallande längder ( blir ej mörk när den blir blöt så som Offerdalsskiffer blir