uteplats/altan i Oppdalsskiffer sågad i fallande längder blir ej mörk när den blir blöt så som Offerdalsskiffer kan bli