trappa steg i skiffer och sättsteg i rost sprängsten