Fotoalbum

*40-års hantverkserfarenhet av öppna eldstäder.
 
  Traditionellt murade spisar med eller utan insats.


*Installation av kassetter i befintliga eldstäder.


*Murning och renovering av skorstenar rökkanaler.


*Tätning och glidgjutning av rökkanaler och

 ventilationskanaler vid otät skorsten med

 keramisk massa .